Společné jmění manželů (SJM)

Vše, co je nabyto za trvání manželství, spadá do tzv. společného jmění manželů (SJM). Při rozvodu se SJM dělí mezi manžele rovným dílem. Podívejte se, jak SJM správně rozdělit a vygenerujte si on-line vlastní dokument o rozdělení SJM.

Průvodce žádostí o rozvod
vygenerováno 2400 rozvodových dokumentů
našim klientům 9 800 000,- Kč ušetřeno za dokumenty
advokátní kancelář Staňková 2005 zkušenosti s rozvody od roku
Dělení SJM při rozvodu

Co vše spadá do SJM?

Do společného jmění manželů spadá vše, co bylo nabyto za trvání manželství, tedy od okamžiku svatby, do okamžiku nabytí právní moci rozvodového rozsudku. Je přitom potřeba si uvědomit, že:

 • do společného jmění spadá nejen majetek, ale i dluhy
 • není důležité, "na koho" je ta která majetková položka psaná. I když je například nemovitost, automobil, úvěr nebo běžný účet veden jen na jednoho z manželů, tak pokud byl pořízen za trvání manželství, patří do SJM a při rozvodu by měl být rozdělen.
 • vše, co za manželství vyděláte, patří oběma. Není tedy důležité, zda je např. jeden z manželů na mateřské a druhý hodně vydělává. Neposuzuje se, kdo vydělal víc. Vše je společné a patří oběma půl na půl
 • týká se to i obchodních společností, takže pokud během manželství založíte firmu, patří z poloviny vaší manželce/manželovi
 • ze společného jmění manželů je vyňato dědictví (vždy) a dary, u kterých je prokázáno, že byly darovány výlučně jednomu z manželů
Účastníci rozvodového řízení

Jak rozdělit SJM při rozvodu?

Neexistuje jediný správný způsob jak SJM rozdělit. Vše je o vaší dohodě a když se dokážete dohodnout, můžete se rozdělit jakkoli - výsledek tedy zdaleka nemusí být "půl na půl" - pokud máte shodu o tom, že například jeden si nechá dům a druhý si nechá auto, vůbec nevadí, že to nejsou stejné majetkové hodnoty. V případě, že máte dohodu, to nikdo řešit nebude.

A co když se nedohodneme?

Takový případ je bohužel velmi častý. Je to však zároveň situace, která je pro oba manžele nejméně výhodná. V takovém případě musí jít o tzv. "sporný rozvod", který trvá déle a je složitější, než rozvod dohodou. Dále může nastat dvojí situace:

 • rozdělení SJM se nebude řešit. Když tedy někdo z vás podá žalobu na rozvod manželství (bez souhlasu druhého), tak majetek není třeba řešit a rozvod i tak proběhne, ale SJM nebude rozděleno (viz dále).
 • o rozdělení SJM rozhodne soud. K tomu musí alespoň jeden z manželů podat žalobu na soud a bude se to řešit samostatně, odděleně od samotného rozvodu.

Obě výše uvedené varianty jsou přitom velmi problematické, jak uvidíme dále.

Dary a dědictví do SJM nepatří

Proč je důležité se o dělení majetku dohodnout

Je bláhové spoléhat na to, že "majetek nějak objektivně a spravedlivě rozdělí soud" a stejně tak je bláhové říct si "nebudeme to rozdělovat, ono to nějak dopadne". Proč?

 • pokud si SJM nerozdělíte, budete ještě tři roky po rozvodu manželství mít společný majetek. Je třeba si uvědomit, že se svým majetkem dále nebudete moci volně disponovat (např. prodat jej) - na spoustu věcí budete potřebovat souhlas manžela/manželky. Manžel/ka může kdykoli přijít a "zabavit" vám třeba auto - protože je i jeho/její.
 • soud za vás vůbec nic nevyřeší. Je třeba si uvědomit, že soud nebude nic řešit z vlastní iniciativy. Nebude navrhovat žádná řešení, nebude nařizovat, zda se má nějaký majetek prodat, a podobně. Jediné co soud udělá je, že bude posuzovat to, v jakém poměru se má SJM rozdělit a co zůstane komu. Bude přitom zohledňovat pouze žalobu a obhajobu a rozhodne, v jakém poměru se k nim přikloní. To, že se při rozvodu často musí prodávat společné nemovitosti (a stěhovat se jinam) je jen důsledkem toho, že soud pouze typicky rozhodne, že společná nemovitost zůstane jednomu z manželů, a druhému je potřeba vyplatit takovou a takovou částku. Když na ni daný manžel nebude mít finance, nezbude mu než dům prodat, jinak může přijít exekuce.
Dělení SJM

Jak připravit návrh na rozdělení SJM

Nejprve je potřeba si připravit seznam všeho, co patří do vašeho SJM. Není nutné do návrhu dát úplně všechny majetkové hodnoty, ale doporučujeme to. Pokud nějakou majetkovou položku v návrhu vynecháte, zůstane v majetku toho, kdo ji fyzicky drží, a nebo toho, na koho je psaná (pokud tak dohoda stanoví), jinak v případě takového majetku SJM nadále trvá (a po 3 letech přejde do podílového spoluvlastnictví).

Jak správně specifikovat jednotlivé položky:

 • u nemovitostí je potřeba v katastru najít jejich parcelní číslo (příp. číslo popisné) a číslo listu vlastnictví, na kterém jsou zapsány, a přesně specifikovat katastrální území. Jde-li o byt, je potřeba navíc specifikovat jeho číslo. Jde-li o družstevní vlastnictví, je potřeba specifikovat podíl v bytovém družstvu.
 • u automobilů je potřeba uvést RZ a značku a rok výroby
 • u běžných účtů stačí číslo účtu, kód banky a zůstatek
 • u úvěrů a dluhů je potřeba napsat jistinu, zůstatkovou výši, u jaké instituce je veden (vč. IČ), na základě jaké smlouvy (např. smlouva o úvěru) a ze kterého data
 • u akcií, dluhopisů a podobně je potřeba uvést kdo je emitoval a co nejpřesněji je specifikovat
 • u ostatních, drobných majetkových položek, je stačí uvést hromadně, např. "společné vybavení domácnosti", "vybavení zahrady a dílny" a podobně.

Samotný text dohody si pak nejjednodušeji připravíte v našem On-line průvodci rozvodem. Stačí níže zodpovědět pár dotazů ve čtyřech krocích a náš systém vám pomůže automatizovaně připravit rozvodové dokumenty včetně rozdělení majetku - "na míru", a přitom v kvalitě, garantované právníky.

1 

Jak na ten Váš konkrétní rozvod

Zde si můžete vyplnit šablony rozvodových dokumentů a přečíst návod, jak je správně vytisknout, opatřít přílohami a odeslat k soudu.

 

1/3 Základní údaje o Vašem rozvodu

Zvolte, zda máte nějaké společné děti, které ještě nedovršily 18 let (zletilé děti se z hlediska rozvodu neřeší, a to ani když ještě studují).
Zvolte ano, pokud máte shodu v tom, které dítě bude po rozvodu v čí péči, kdy se s ním bude stýkat druhý partner a kolik bude platit na výživném na děti.

Složitost Vašeho rozvodu

40%
 •  
 • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .

Rozvodová poradna zdarma

Poradna

Máte dotaz?