Alimenty a jejich výše

Výživné dětí

Stanovení výše výživného bývá jedním z nejtěžších témat, na kterých by se měli rozvádějící se rodiče ve vlastním zájmu shodnout.

 
Výše výživného na děti

Jak stanovit "správnou" výši výživného

Výše výživného na děti

Výše výživného na děti by měla reflektovat životní úroveň jeho rodičů. Rodiče jsou totiž podle zákona povinni zajistit svým nezletilým dětem takovou životní úroveň, jakou sami mají. To znamená, že spadá-li například rodič, platící výživné, do vyšších příjmových pásem, musí i výživné placené dětem být vyšší, než je obvyklé. A naopak, podprůměrně vydělávající rodič nebude soudem nucen do průměrné či dokonce nadprůměrné výše výživného.

Soudy v ČR přitom při svém rozhodování vycházejí z následujících vodítek, která určují, v jakých pásmech by se výživné na děti mělo pohybovat (v procentech z čistých příjmů platícího rodiče):

Věk dítěteProcentuální rozmezí
0-5 let11-15%
6-9 let13-17%
10-14 let15-19%
15-17 let16-22%
18+19-25%

Uvedená tabulka není pro soudy závazná - je to opravdu jen vodítko, které soudcům říká, v jakém rozmezí by se "za běžných okolností" mělo výživné na dítě pohybovat v poměru k příjmu platícího rodiče. Soud však pochopitelně vždy přihlíží ke specifikům každého případu - když tedy například máte šest dětí, soud po vás pochopitelně nebude požadovat 150% příjmů.

Ideální pro všechny zúčastněné pak je, když se rozcházející se rodiče dokáží na výši výživného na děti dohodnout. Je to v jejich zájmu, protože nechat rozhodování na soudu znamená dlouhé a nákladné soudní řízení, oddalující samotný rozvod (nemluvě o psychologickém vlivu na obě strany, kdy soudní spor a "praní špinavého prádla", které jej provází, zanechává negativní stopy na schopnosti rodičů se dále o čemkoli dohodnout - a to je špatné jak pro ně, tak hlavně pro děti, o které by mělo jít především).

POZOR: ani v případě, kdy mají rodiče na výši výživného na děti shodu, není pro soud schválení takovéto dohody automatické. Soud totiž vždy přihlíží primárně k zájmům nezletilých dětí, bez ohledu na to, co si myslí a dohodnou jejich rodiče. Uzná-li tedy soud za vhodné přezkoumat skutečné majetkové poměry rodičů, bude je zkoumat i v případě, že mají rodiče dohodu, a bude se dokazovat, jaké výživné je pro děti skutečně spravedlivé, čímž se proces opět protáhne a zkomplikuje. Dohoda o výživném na děti by tedy měla primárně skutečně hájit zájmy dětí - teprve v takovém případě bude mít u soudu šanci na hladké schválení.

  Jak sepsat žádost k soudu

Jak sepsat žádost k soudu

Ať již máte o výživném na děti (a dalších parametrech týkajících se péče o děti) s druhým rodičem dohodu či nikoli, soudu se musí předložit dokument, který stanovuje způsob zaopatření dětí pro dobu po rozvodu. Jde tedy buďto o:

  • "Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí" (v případě dohody)
  • a nebo o "Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem" v případě, kdy navrhuje jen jeden z rodičů

Kterýkoli z těchto dvou dokumentů si teď zde můžete vygenerovat on-line, stačí zodpovědět pár dotazů ve čtyřech krocích, vyplnit vaše osobní údaje, a náš systém vám připraví rozvodové dokumenty "na míru", a přitom v kvalitě, garantované právníky.

Jak na rozvod manželství
Děti jsou tím, kdo rozvod odskáče nejvíc ať už jsou okolnosti jakékoli. Pamatujte na to a snažte se alespoň ve věcech, které se týkají dětí, být vzájemně vstřícní ať už máte za sebou jakékoli křivdy. Vaše děti si vaši ohleduplnost zaslouží.
 

Úprava poměrů dětí po rozvodu

Zde si můžete vyplnit šablony rozvodových dokumentů a přečíst návod, jak je správně vytisknout, opatřít přílohami a odeslat k soudu.

 

1/3 Základní údaje o Vašem rozvodu

Zvolte, zda máte nějaké společné děti, které ještě nedovršily 18 let (zletilé děti se z hlediska rozvodu neřeší, a to ani když ještě studují).
Zvolte ano, pokud máte shodu v tom, které dítě bude po rozvodu v čí péči, kdy se s ním bude stýkat druhý partner a kolik bude platit na výživném na děti.

Složitost Vašeho rozvodu

40%
  •  
  • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .

Rozvodová poradna zdarma

Poradna

Máte dotaz?