Kolik stojí rozvod

Cena za rozvod do značné míry závisí na tom, nakolik jste s partnerem schopni se dohodnout na podrobnostech. Může to být pár tisíc, ale může vás to i zruinovat.

 
Cena za rozvod dohodou

Rozumné ceny dosáhnete jen při rozvodu dohodou

Cena - rozvod dohodou

Máte-li štěstí a se svým partnerem se na rozvodu a podrobnostech okolo dá domluvit, máte vyhráno - rozvod vás nezruinuje. Zaplatíte jen soudní poplatky a cenu za přípravu dokumentů a jste rozvedení.

Na soudních poplatcích zaplatíte jen 2 000,- Kč za podání návrhu na rozvod manželství. Za přípravu dokumentů pro nesporný rozvod na této stránce zaplatíte řádově stokoruny - u právníků totéž vyjde na jednotky tisíc.

Spočítejte si tu svou cenu za rozvodové dokumenty v průvodci níže na této stránce.

Cena za rozvod sporný

Bez dohody je rozvod dražší.

Cena za rozvod sporný

Na soudních poplatcích zaplatíte:

  • 2 000,- Kč za podání návrhu na rozvod manželství
  • 2 000,- Kč za návrh na zahájení řízení o vypořádání SJM (pokud se nedokážete vypořádat Dohodou). V takovém případě přidejte 5 000 Kč za každou nemovitou věc a 15 000 Kč za každou firmu, které jsou předmětem sporu.
  • řízení o péči o děti (a výživné na děti) je od soudních poplatků naštěstí osvobozeno

Ta nejvyšší položka jsou však jednoznačně ceny za právní služby. Pokud totiž nemáte ve všem shodu a rozvod je tedy "sporný", bude se u soudu vysvětlovat, dokazovat, navrhovat, namítat a nebudete-li mít advokáta a protistrana ano, může se stát, že vás "utáhne" na nějaké procesní věci jen díky vaší neznalosti práva a toho "jak to u soudu chodí". Většina rozvodů v ČR se děje bez advokátů, ale zvažte si sami, nakolik je váš střet zásadní, zda očekáváte že protistrana bude mít advokáta, a o jak velké částky se budete soudit - zda se vám vyplatí či nevyplatí zaplatit si právní zastoupení. Za právníka totiž ve většině složitějších případů budete platit desítky tisíc. Nezapomeňte rovněž, že v případě, že protistrana je zastupována advokátem a soud prohrajete, budete platit tzv. "soudní výlohy", které jsou většinou v řádu jednotek tisíc Kč.

 
 

Postup Vašeho rozvodu

V případě, že zvolíte 'ano', půjde o tzv. 'nesporný rozvod', v opačném případě bude rozvod tzv. 'sporný' a u soudu se bude dokazovat, zda nebyla větší vina za rozvod na některém z partnerů, který by rozvod zásadním způsobem 'zavinil'.
POZOR!: Zvolte 'ano' pouze v případě, že vaše manželství trvalo déle než jeden rok a pokud spolu již déle než půl roku nežijete - jen tehdy může jít o nesporný rozvod.

Složitost Vašeho rozvodu

40%
  •  
  • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .