Jak dlouho trvá rozvod

Rozvod není rychlý. Trvá v podstatě vždy déle než svatba, to si řekněme rovnou. Může to být cokoli mezi třemi měsíci a několika lety.

 
Rozvod trvá minimálně tři měsíce

Naprosté minimum jsou tři měsíce

Začněme od nejjednoduššího případu: oba manželé s rozvodem souhlasí (jde tedy o tzv. "nesporný rozvod"), nemají žádné nezletilé děti a nemají SJM (Společné jmění manželů), protože před vstupem do manželství uzavřeli dohodu o odděleném jmění manželů. V takovém případě záleží už jen na rychlosti daného soudu, za jak dlouho k rozvodu dojde. V optimálním případě může jít o zhruba tři měsíce (menší okresní soudy), v horším pak i o jeden rok (např. Praha či Brno).

Posuďte sami:

  • minimálně měsíc budete čekat, než si soud vašich návrhů "všimne" a pozve vás k jednání. Ve většině případů se však jedná klidně o čtvrt nebo půl roku - záleží soud od soudu.
  • soud vás pozve k osobnímu projednání rozvodu - pozvánka nikdy nebude "přijďte zítra". Vždy vás pozvou na termín minimálně za měsíc, spíše ale opoět dle vytíženosti soudo na později
  • pak vás v ideálním případě na místě rozvedou. Když se přitom na místě obě strany vzdají nároku na odvolání, nabývá rozvod právní moci ihned. Tím však stále nekončíte - potřebujete totiž ten rozvodový rozsudek. Ten na místě nedostanete a budete na něj čekat - minimálně několik dnů či týden, maximálně (dle zákona) 3O dnů.
  • a to ještě počítáme s tím, že jste předem zaplatili soudní poplatek - pokud byste na to náhodou zapomněli, bude Vás soud k zaplacení vyzývat, což k celé akci přidá další "kolečko" v řádu týdnů.

Suma sumárum jsme tedy v ideálním případě na třech měsících, a to ještě se štěstím.

Rozvod trvá i jeden rok

Ve většině případů rok

Většina manželství nemá oddělené SJM. V takovém případě vše, co manželé nabyli za trvání manželství (je jedno, z čích peněz se to zrovna koupilo, nebo kdo to vydělal), je jejich společným majetkem (týká se to i dluhů!). Pak ovšem záleží na tom, zda se manželé dokáží shodnout (a stvrdit to podpisem Dohody o rozdělení společného majetku) na tom, co komu připadne po rozvodu. V případě dohody stačí tuto předložit již při návrhu na rozvod a nic se tím neprotáhne. Ale běda pokud dohoda není. Pak bude potřeba nejprve předložit soudu Žalobu o rozdělení SJM, a rozdělení SJM pak bude samostatným soudním řízením, které předchází řízení o rozvod. V případě hypotetického ideálně fungujícího a rychlého soudu pak máme dva čtvrtletní soudy po sobě, tedy půl roku. Spíše však ve většině případů rok či více.

Máte nezletilé děti? A dokážete se dohodnout o jejich poměrech po rozvodu? U koho budou bydlet, kdy/jak se budou stýkat s druhým rodičem, a kolik jim bude druhý rodič platit na výživném? Doufejme že ano. Ať tak či onak, každopádně rozhodnutí o poměrech dětí je vždy na soudu a předchází samotnému rozvodu. V ideálním případě tedy pošlete na soud obě žaloby najednou a podobně jako v případě majetku, první musí proběhnout rozhodnutí o poměrech dětí po rozvodu, a teprve potom samotný rozvod. Naštěstí v případě rozhodování o dětech jsou soudy mnohem svižnější - většinou zareagují do 1-2 týdnů a rozhodnuto bývá (v případě shody obou stran) do měsíce.

Dělat průměry je u takto komplexní problematiky ošidné, ale s přimhouřenýma očima by se dalo říct, že většina rozvodů proběhne v intervalu mezi půl rokem a 1,5-2 lety.

s
Rozvod může trvat i několik let

Při problémech i několik let

Nejhorší je, když se rozvádějící se manželé nedokáží na podrobnostech dohodnout a mají společný majetek i nezletilé děti. V takovém případě se rozvod celkem určitě potáhne několik let.

Je to hlavně proto, že jakmile soud není rozhodnut na prvním stání, tak čekání na každé další jednání znamená několik měsíců (nezřídka půl roku až rok) navíc. A vzhledem k tomu, že - jak již bylo výše řečeno - jednotlivá soudní rozhodnutí čekají jedno na druhé, tak celá "rozvodová kauza" je vlastně sérií několika soudů, které probíhají v sérii za sebou (nikoli tedy paralelně), a jestliže věc není "jasná", každý soud je dále sérií několika jednání se zhruba půlročním odstupem.

  Jak na rychlý rozvod

Jak na rychlý rozvod

Chcete se rozvést co nejrychleji? Máme pro vás jedinou radu, a ta zní: dohoda. Nechcete-li na rozvod čekat roky, pokuste se strávit raději čas snahou dohodnout se s manželem/manželkou na podrobnostech rozvodu, než se prostě pohádat a nechat to na soudu.

A jak tedy dosáhnout co nejrychlejšího rozvodu, máte-li dohodu (jde tedy o tzv. "nesporný rozvod")?

  • Vaše manželství musí (prokazatelně) trvat nejméně rok, a musíte oba shodně prohlásit, že spolu již déle než 6 měsíců nežijete. Musíte rovněž (ve svém návrhu, a zároveň ve své osobní výpovědi u následného soudního jednání) oba soudu uvést stejnou příčinu trvalého rozvratu manželství, bez naděje na jeho obnovení. Musíte soud zkrátka přesvědčit, že jste zkusili vše možné pro zachování manželství, ale nic jiného vám nezbývá než rozvod. V takových případech soudce manželství většinou rozvede již na prvním stání a když se obě strany na místě vzdají práva na odvolání, je rozsudek pravomocný ihned.
  • Proti rozvodu nesmí nasvědčovat žádné další okolnosti - například nezaopatřené nezletilé děti nebo nevyřešené vypořádání majetku. Před podáním návrhu na nesporný rozvod tedy musíte s partnerem uzavřít Dohodu o vypořádání SJM a tu soudu předložit spolu s žalobou/návrhem na rozvod a - máte-li nezletilé děti - spolu s Návrhem na uspořádání poměrů nezletilých dětí po rozvodu.

Všechny výše uvedené dokumenty musí vykazovat příslušné náležitosti a vaše osobní výpovědi musí soudce přesvědčit o tom, že rozvést vaše manželství je rozumné.

Zní to složitě, ale ve většině případů to kupodivu neznamená, že potřebujete svůj rozvod svěřit právníkovi. Výše uvedené dokumenty si můžete snado nechat připravit on-line přímo zde na našem webu. Stačí zodpovědět pár dotazů ve čtyřech krocích, vyplnit vaše osobní údaje, a náš systém vám připraví rozvodové dokumenty "na míru".

Jak na rozvod manželství
Našemu odbornému týmu se na základě dlouholetých zkušeností podařilo připravit sofistikovaného průvodce, který Vám interaktivně umožní sestavit rozvodové dokumenty na míru v takové kvalitě, jaké byste dosáhli při osobní návštěvě tradičního právníka.
 
 

Postup Vašeho rozvodu

Zvolte, zda máte nějaké společné děti, které ještě nedovršily 18 let (zletilé děti se z hlediska rozvodu neřeší).
V případě, že nezletilé děti spolu máte, bude potřeba před samotnou žádostí o rozvod podat návrh na úpravu poměrů dětí po rozvodu (je součástí tohoto průvodce - bude vytvořen v dalších krocích).
Zvolte ano, pokud máte shodu v tom, které dítě bude po rozvodu v čí péči, kdy se s ním bude stýkat druhý partner a kolik bude platit na výživném na děti.

Složitost Vašeho rozvodu

40%
  •  
  • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .