Jak dlouho trvá rozvod

Rozvod není rychlý. Trvá podstatně déle než svatba, to si řekněme rovnou. Může to být cokoli mezi třemi měsíci a mnoha lety.

Konkrétní trvání záleží pak zejména na tom, do jaké míry se dokáží manželé dohodnout na podmínkách rozvodu.

Přečtěte si, proč to tak je, a jak rozvod co nejvíce urychlit.

 
Rozvod trvá minimálně tři měsíce

Naprosté minimum jsou tři měsíce

Začněme od nejjednoduššího případu: oba manželé s rozvodem souhlasí (jde tedy o tzv. "nesporný rozvod"), nemají žádné nezletilé děti a nemají SJM (Společné jmění manželů), protože před vstupem do manželství uzavřeli dohodu o odděleném jmění manželů. V takovém případě záleží už jen na rychlosti daného soudu, za jak dlouho k rozvodu dojde. V optimálním případě může jít o zhruba tři měsíce (menší okresní soudy), v horším pak i o jeden rok.

Posuďte sami:

 • minimálně měsíc budete čekat, než si soud vašich návrhů "všimne" a pozve vás k jednání. Ve většině případů se však jedná klidně o čtvrt nebo půl roku - záleží soud od soudu.
 • soud vás pozve k osobnímu projednání rozvodu - pozvánka nikdy nebude "přijďte zítra". Vždy vás pozvou na termín minimálně za měsíc, spíše ale opět dle vytíženosti soudu na později.
 • pak vás v ideálním případě na místě rozvedou. Když se přitom na místě obě strany vzdají nároku na odvolání, nabývá rozvod právní moci ihned. Tím však stále nekončíte - potřebujete totiž ten rozvodový rozsudek. Ten na místě většinou nedostanete a budete na něj čekat - minimálně několik dnů či týden, maximálně (dle zákona) 30 dnů.
 • a to ještě počítáme s tím, že jste předem zaplatili soudní poplatek - pokud byste na to náhodou zapomněli, bude Vás soud k zaplacení vyzývat, což k celé akci přidá další "kolečko" v řádu týdnů.

Suma sumárum jsme tedy v ideálním případě na třech měsících, a to ještě se štěstím.

Rozvod trvá i jeden rok

Většinou půl roku až rok

děti = průtahy

Máte nezletilé děti? A dokážete se dohodnout o jejich poměrech po rozvodu? U koho budou bydlet, kdy/jak se budou stýkat s druhým rodičem, a kolik jim bude druhý rodič platit na výživném? Doufejme, že ano. Každopádně rozhodnutí o poměrech dětí vždy předchází samotnému rozvodu. V ideálním případě tedy pošlete na soud obě žaloby najednou, soud se však jako první začne zabývat poměry dětí po rozvodu, a teprve potom samotným rozvodem. Naštěstí v případě rozhodování o dětech jsou soudy mnohem svižnější - většinou zareagují do 1-2 týdnů a rozhodnuto bývá (v případě shody obou stran) do měsíce.

nedohoda = průtahy

Běda však, jestliže je váš rozvod sporný a nedokážete se na všem rozhodnout. A když si dokonce přejete soudně rozdělit i SJM. V takovém případě tady máme dva až tři soudní procesy (děti, majetek, rozvod), které někdy probíhají jeden po druhém za sebou (někdy je soudce sloučí pro urychlení do jednoho řízení, není to však pravidlem). Výše uvedené "čekací" lhůty na pozvánky a na jednotlivá líčení, se začnou hezky nabalovat jedna na druhou. V případě hypotetického, ideálně fungujícího a rychlého soudu (což například přetížené soudy ve velkých městech rozhodně nejsou), tu pak máme dva až tři minimálně kvartál trvající soudy po sobě, tedy půl až třičtvrtě roku. A to jsme se ještě nedostali k tomu, že se někdo proti některému rozsudku odvolá (viz dále).

Rozvody při nedohodě trvají roky

Při problémech i několik let

Nejhorší je, když se rozvádějící se manželé nedokáží na ničem dohodnout, mají nezletilé děti a přejí si soudně upravit i rozdělení majetku (což mimochodem silně doporučujeme, ve vašem zájmu). V takovém případě se rozvod celkem určitě potáhne roky.

Proč?

  čekání na další jednání
 1. Máme tady tři soudní procesy, v nejhorším případě probíhají v řadě za sebou (nebo jen se spíše menší "paralelizací", tj. souběžností). Každého z nich se týkají výše popsané kvartální až pololetní průtahy s čekáním na to, až soud udělá další krok a než tedy dojde k dalšímu jednání. V mezičase se jednotliví účastníci často k soudu písemně vyjadřují a požadují po soudu provádění všelijakých důkazů (např. požadují ať si soud jako důkaz vyžádá bankovní výpisy, záznamy o dluzích apod.).
 2. neefektivní vedení jednání
 3. Soud se to pak vše snaží řešit na relativně krátkých, 1-2 hodiny trvajících jednáních, která jsou neplodně trávena tím, že:
  • nejprve soud dlouhé minuty předčítá všechny dokumenty, které k případu má (aby účastníci věděli, co vše je ve spise - co tam naposílala druhá strana). Málokterý soudce si dovolí tento procesní krok přeskočit.
  • následně vyslýchá postupně jednotlivé účastníky, někde nedej bože i svědky. Každý takový výslech zabere desítky minut.
  • po ukončení výslechu (nebo jeho části) soud velmi zdlouhavě diktuje zápis, a to tak, že přísedící zapisovatelce "přežvýkává" to, co bylo vyslýchanými řečeno, a ta to přede všemi datluje do počítače. Každý výslech se tak zdvojnásobuje ještě o trvání diktátu do protokolu. Málokterá soudní síň je vybavena záznamovým zařízením, které umožňuje přepis do protokolu až později, mimo samotné jednání.

  Výsledkem je to, že na jednom soudním líčení se málokdy stihne vyřešit vše co je třeba a věc se tak dále odročuje.

Nekonečné trvání rozvodového řízení
  čekání na znalecké posudky
 1. V některých případech jsou potřeba znalecké posudky např. z oboru psychologie a psychiatrie ohledně dětí, někdy i nějaké ohledně majetku, což je vždy akce, která rovněž bude trvat několik měsíců. Mohou být vyžádány zprávy od orgánů, zprávy o majetkových poměrech rodičů, dotazy na banky apod. a na ty se také čeká.
 2. odvolací lhůty
 3. Po každém rozsudku běží několikatýdenní lhůta na to, aby se účastníci mohli odvolat (do té doby nelze pokračovat navazujícími kroky). A když se někdo z účastníků proti rozsudku odvolá, celé kolečko začíná nanovo - u nadřízeného krajského soudu. Krajské soudy jsou na tom se lhůtama ještě hůř než okresní, takže kvartály naskakují "jedna báseň". Výstupem činnosti krajského soudu pak typicky bývá to, že případ vrací zpět na okresní soud k novému rozhodování, a kolečko tak vesele běží znovu, již potřetí. Nedej bože když jsou účastníci hodně sveřepí a odvolávají se po každém rozsudku - pak už se začíná jednat o "never ending story", tedy nikdy nekončící příběh
 4. měnící se potřeby dětí
 5. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že dokud jsou děti nezletilé, tak ani rozsudkem nic nekončí. Potřeby dětí se totiž v čase významně mění s tím, jak rostou. Dá se proto očekávat, že ten, kdo má děti v péči, bude po nějaké době požadovat zvýšení výživného na děti - a soudní kolečkok se tak bude pravidelně spouštět znovu a znovu, do doby, než děti vyrostou a budou plnoleté.
Jak na rychlý rozvod?

Jak na rychlý rozvod

Chcete se rozvést co nejrychleji? Máme pro vás jedinou radu, a ta zní: dohoda. Nechcete-li na rozvod čekat roky, pokuste se strávit raději čas snahou dohodnout se s manželem/manželkou na podrobnostech rozvodu, než se prostě pohádat a nechat to na soudu. Text výše to snad dostatečně zdůvodnil.

Jaké jsou tedy podmínky nesporného rozvodu?

 • Vaše manželství musí (prokazatelně) trvat nejméně rok, a musíte oba shodně prohlásit, že spolu již déle než 6 měsíců nežijete. Musíte rovněž (ve svém návrhu, a zároveň ve své osobní výpovědi u následného soudního jednání) oba soudu uvést stejnou příčinu trvalého rozvratu manželství, bez naděje na jeho obnovení. Musíte soud zkrátka přesvědčit, že jste zkusili vše možné pro zachování manželství, ale nic jiného vám nezbývá než rozvod. V takových případech soudce manželství většinou rozvede již na prvním stání a když se obě strany na místě vzdají práva na odvolání, je rozsudek pravomocný ihned.
 • Tip: nesplňujete-li tuto podmínku, zřejmě se vyplatí pár měsíců počkat a rozvádět se nesporně, než riskovat martýrium sporného rozvodu popsané výše

 • Proti rozvodu nesmí nasvědčovat žádné další okolnosti - například nezaopatřené nezletilé děti nebo nevyřešené vypořádání majetku. Před podáním návrhu na nesporný rozvod tedy musíte s partnerem uzavřít Dohodu o vypořádání SJM a tu soudu předložit spolu s žalobou/návrhem na rozvod a - máte-li nezletilé děti - spolu s Návrhem na uspořádání poměrů nezletilých dětí po rozvodu.

Všechny výše uvedené dokumenty musí vykazovat příslušné náležitosti (podpisy, v některých případech i úředně ověřené) a vaše osobní výpovědi musí soudce přesvědčit o tom, že rozvést vaše manželství je rozumné (tj. že opradu nemá šanci na obnovu a že není v ničím zájmu je zachovávat).

Rozvodové dokumenty ověřené advokátem

Zní to složitě, ale ve většině případů to kupodivu neznamená, že potřebujete svůj rozvod svěřit právníkovi. Výše uvedené dokumenty si můžete snado nechat připravit on-line přímo zde v našem On-line průvodci rozvodem. Náš systém vám připraví rozvodové dokumenty "na míru" a dá vám i podrobné instrukce jak a kam je podat k soudu, v kolika kopiích, které podpisy úředně ověřovat a podobně.

Šablony rozvodových dokumentů na našem webu jsou ověřeny advokátní kanceláří Márie Chvajové Staňkové a jsou ověřeny mnohaletou praxí. Nemusíte se tedy bát, že by vám soud dokumenty vracel k přepracování a oddaloval tak samotný rozvod.

Dokumenty ověřené advokátní kanceláří
 

Připravit rozvodové dokumenty

Zde si můžete vyplnit šablony rozvodových dokumentů a přečíst návod, jak je správně vytisknout, opatřít přílohami a odeslat k soudu.

 

1/3 Základní údaje o Vašem rozvodu

Zvolte, zda máte nějaké společné děti, které ještě nedovršily 18 let (zletilé děti se z hlediska rozvodu neřeší, a to ani když ještě studují).
Zvolte ano, pokud máte shodu v tom, které dítě bude po rozvodu v čí péči, kdy se s ním bude stýkat druhý partner a kolik bude platit na výživném na děti.

Složitost Vašeho rozvodu

40%
 •  
 • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .

Rozvodová poradna zdarma

Poradna

Máte dotaz?