Majetkové vypořádání po rozvodu

Dohoda o vypořádání společného jmění

Neplaťte zbytečně právníky. Dohodu o majetkovém vyrovnání po rozvodu manželství si na našem webu připravíte sami - vzor Dohody se automaticky vyplní dle vámi zadaných údajů. Vše v klidu doma a za zlomek ceny.

Zobrazit průvodce dělením majetku
 
Rozvod bez právníka

Jak na rozdělení společného jmění manželů

Dohoda o majetkovém vypořádání

V prvé řadě vám gratulujeme - dosáhnout při rozvodu dohody o majetekovém vyrovnání bývá mnohem těžší než dosáhnout dohody o rozvodu samém. To nejtěžší - získání vzájemného souhlasu se způsobem vypořádání společného jmění manželů (SJM) - tedy již máte za sebou.

Nyní je důležité, jak správně postupovat, aby se vaše dohoda stala právně závaznou. Dohoda o vypořádání SJM, podepsaná oběma stranami, by se měla stát součástí Návrhu na rozvod (nesporného) a být k němu připojena. Soud v takovém případě nebude nic zkoumat (s výjimkou situace kdy máte děti - pak se bude přednostně zabývat tím, zda jsou vhodně upraveny poměry dětí po rozvodu) a rovnou vás rozvede a tím vaši Dohodu o majetkovém vypořádání manželů schválí, čímž se dohoda stane právně závaznou.

Vzor Dohody o vypořádání SJM si můžete stáhnout níže na této stránce. Stačí odkliknout informace o parametrech Vašeho rozvodu a vzor se upraví tak, aby bylo následně možno ho rovnou (bez dalších úprav) podat na soud. Nebudete tak muset nic sepisovat či upravovat a dozvíte se rovněž jak a na který soud Dohodu podat.

Jak na rozvod manželství
Nezapomeňte! Majetek - to nejsou jen věci, auta, nemovitosti, cenné papíry... majetek jsou i dluhy. I ty mají manželé společné, a i o ně se musí po rozvodu "podělit". Určení toho, co připadne kterému partnerovi po rozvodu, bývá největším úskalím většiny rozvodů. I partneři, kteří se na ostatních "parameterech" rozvodu dokáží shodnout, mívají často problém vypořádat společný majetek ve shodě.
 

Průvodce dohodou o vypořádání SJM

Jen pár kliknutí vás dělí od rozvodových dokumentů připravených "na míru" pro váš případ. Rozvodové dokumenty ke stažení a podrobné instrukce co s nimi - to je Průvodce rozvodem.

 

1/3 Základní údaje o Vašem rozvodu

Zvolte, zda máte nějaké společné děti, které ještě nedovršily 18 let (zletilé děti se z hlediska rozvodu neřeší).
V případě, že nezletilé děti spolu máte, bude potřeba před samotnou žádostí o rozvod podat návrh na úpravu poměrů dětí po rozvodu (je součástí tohoto průvodce - bude vytvořen v dalších krocích).
Zvolte ano, pokud máte shodu v tom, které dítě bude po rozvodu v čí péči, kdy se s ním bude stýkat druhý partner a kolik bude platit na výživném na děti.

Složitost Vašeho rozvodu

40%
  •  
  • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .