Majetkové vypořádání po rozvodu

Dohoda o vypořádání společného jmění

Neplaťte zbytečně právníky. Dohodu o majetkovém vyrovnání po rozvodu manželství si na našem webu připravíte sami - vzor Dohody se automaticky vyplní dle vámi zadaných údajů. Vše v klidu doma a za zlomek ceny.

Zobrazit průvodce dělením majetku
 
Rozvod bez právníka

Jak na rozdělení společného jmění manželů

Dohoda o majetkovém vypořádání

V prvé řadě vám gratulujeme - dosáhnout při rozvodu dohody o majetekovém vyrovnání bývá mnohem těžší než dosáhnout dohody o rozvodu samém. To nejtěžší - získání vzájemného souhlasu se způsobem vypořádání společného jmění manželů (SJM) - tedy již máte za sebou.

Nyní je důležité, jak správně postupovat, aby se vaše dohoda stala právně závaznou. Dohoda o vypořádání SJM, podepsaná oběma stranami, by se měla stát součástí Návrhu na rozvod (nesporného) a být k němu připojena. Soud v takovém případě nebude nic zkoumat (s výjimkou situace kdy máte děti - pak se bude přednostně zabývat tím, zda jsou vhodně upraveny poměry dětí po rozvodu) a rovnou vás rozvede a tím vaši Dohodu o majetkovém vypořádání manželů schválí, čímž se dohoda stane právně závaznou.

Vzor Dohody o vypořádání SJM si můžete stáhnout níže na této stránce. Stačí odkliknout informace o parametrech Vašeho rozvodu a vzor se upraví tak, aby bylo následně možno ho rovnou (bez dalších úprav) podat na soud. Nebudete tak muset nic sepisovat či upravovat a dozvíte se rovněž jak a na který soud Dohodu podat.

Jak na rozvod manželství
Nezapomeňte! Majetek - to nejsou jen věci, auta, nemovitosti, cenné papíry... majetek jsou i dluhy. I ty mají manželé společné, a i o ně se musí po rozvodu "podělit". Určení toho, co připadne kterému partnerovi po rozvodu, bývá největším úskalím většiny rozvodů. I partneři, kteří se na ostatních "parameterech" rozvodu dokáží shodnout, mívají často problém vypořádat společný majetek ve shodě.
 
 

Postup Vašeho rozvodu

Většina manželství takovouto dohodu nemá. Zvolte ano jen pokud máte notářský zápis o odlišném majetkovém režimu Vašeho manželství.
Zvolte ano, pokud máte shodu v tom, jak si rozdělíte po rozvodu společný majetek.
 

Složitost Vašeho rozvodu

40%
  •  
  • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .