Připravte si sami majetkové vypořádání v PDF

Dělení majetku při rozvodu

Přečtěte si co vše patří do SJM a jak se vypořádat ve složitých situacích: když máte hypotéku, nerovné příjmy, stráte se o děti. Majetkové vyrovnání ke stažení.

 

 
Dělení společného jmění manželů

Co patří do SJM?

Dvě hlavní zásady:

 1. do Společného jmění manželů patří vše, co bylo nabyto za trvání manželství( až na výjimky uvedené níže). Nepatří tam tedy žádný majetek, nabytý před sňatkem.
 2. Každé manželství má SJM. Výjimka je pouze situace, kdy máte notářský zápis o nějaké formě zúžení SJM. Pokud takový zápis nemáte, máte společné jmění manželů. Není tedy validní argument "ale my nemáme žádný majetek, tak není co dělit". Automaticky se předpokládá, že jste jako manželé vedli společnou domácnost a tak přinejmením to vybavení domácnosti máte společné.
DO SJM PATŘÍ

Příklady: do SJM typicky patří:

 • společné vybavení domácnosti, kterou užíváte/užívali jste dokud jste bydleli spolu
 • vše co bylo pořízeno v průběhu manželství: auta, nemovitosti, hmotný majetek. Je jedno kdo z vás to pořídil. Je jedno kdo je napsaný v katastru. Spadá to do SJM, tudíž je to obou.
 • hypotéky a jiné úvěry či dluhy, které vznikly za trvání manželství. Nezáleží, kdo je pod úvěrem podepsán - dluh je vás obou, protože spadá do SJM
 • firmy a podíly. Máte-li firmu, založenou za trvání manželství, při rozvodu její polovina patří manželovi/manželce a je potřeba ji vyplatit.

Pozor na společné dluhy! POZOR! Do SJM spadá i majetek (včetně úvěrů!), který kdokoli z manželů pořídí sice po rozchodu, ale ještě před rozvodem. Když tedy jste při rozvodu "na nože" a jeden z vás "pořídí" nějaké dluhy, jsou ty dluhy automaticky i toho druhého. V takovém případě se sice lze soudně domáhat zbavení těchto dluhů, ale není to automatické, je to složité a dlouhé (viz náš text o délce typického soudního řízení).

Dary a dědictví do SJM nepatří

Co nepatří do SJM?

DO SJM NEPATŘÍ

Do SJM naopak typicky nepatří:

 • věci (movité i nemovité), které si jeden z vás pořídil ještě před svatbou
 • dluhy, které jeden z vás podepsal před sňatkem
 • majetek, který jeden z vás zdědil, nebo dostal darem (např. od rodičů). Musí však být jasné (např. z darovací smlouvy), že šlo o dar do výlučného majetku jednoho, nikoli o dar "manželům".

 

Žena na mateřské

Jaký majetek lze
při rozvodu nárokovat?

Z výše uvedeného by mělo být jasné, že cokoli, co vzniklo/bylo pořízeno za trvání manželství, patří manželům napůl, a pokud si to po rozvodu nechá jen jeden z nich, druhý by měl být ze své poloviny vyplacen (tj. měl by dostat zaplaceno, nebo nějakou jinou náhradu).

Nezáleží na "zásluhách"

Rozvádějící se páry se čato dohadují o tom, kdo v průběhu manželství kolik vydělával a že je nespravedlivé, že "jeden víc dával a druhý víc bral". To je z hlediska zákona zcela irelevantní: i když jeden vydělává hodně, a druhý málo nebo nic (například proto že se doma staral o děti, ale i z jakýchkoli jiných důvodů), z hlediska SJM jim oběma patří polovina celkového majetku, tedy i toho, co z větší části vydělal jen jeden z nich. Důvodem je poměrně spravedlivý názor, že rodič pečující doma o děti má zásluhy těžko vyčíslitelné penězi. Počítá se tedy s tím, že manželé by měli mít zhruba stejnou životní úroveň, bez ohledu na aktuální výdělkové schopnosti jednoho či druhého. Z hlediska rozvodu je tedy jedno, kdo kolik vydělával, kdo kolik utrácel, kdo investoval do společného majetku a kdo jen "házel do automatů". Při rozvodu se řeší jen to, co z manželství zůstalo, a to se dělí napůl.

Investice do majetku druhého je problém
Investice do majetku druhého?

Překvapivě častou situací též bývá, že některý z manželů investoval po celou dobu manželství prostředky do majetku, který nepatřil do SJM (například prováděl rekonstrukci bytu, který patřil manželce/manželovi či třeba tchánovi). Co s tím?

Prostředky, které byly za manželství takto vynaloženy do majetku jednoho z manželů, pocházely ze SJM. Druhému z manželů tedy patří jejich polovina a má na ni při rozvodu nárok. Nevýhodou je, že pokud se nedokážete při rozvodu o vyplacení takto investovaných prostředků dohodnout, budete muset u soudu tyto investice prokázat (podložit důkazy), což často bývá problém (zejména při rekonstrukcích prováděných svépomocí).

 

Vypořádání majetku při rozvodu sporném

Hypotéka a rozvod.
Co s ní?

Manželé často při rozvodu zjistí, že si jeden z nich chce ponechat společnou nemovitost, ale nemá na to, aby vyplatil polovinu tomu druhému. Často se pak děje i to, že v domě chce zůstat například matka s dětmi (zachovat jim "domov"), ale dům je navíc zatížen hypotékou, na jejíž splácení matka sama nemá. Vzniká tak těžko řešitelný problém.

Hypotéka často "bolí"

Dobrá zpráva je, že každá situace se dá řešit. Špatná zpráva je, že to bude "bolet" a budete se muset odhodlat ke krokům, které zkrátka nechcete udělat. Například se přestěhovat. Možnosti jsou tedy typicky například tyto:

 • opustíte svůj domov, přestěhujete se a nemovitost prodáte. Z utržených peněz se dá řešit jak případná hypotéka, tak to, že jeden nemá na vyplacení toho druhého. Dvě mouchy jednou ranou. Musíte se však rozhýbat - pochopit, že rozvod je natolik dramatickou událostí, že vyžaduje přestěhování. Na přestěhování se neumírá, a unesou to i děti (ty jsou většinou mnohem flexibilnější než rodiče, takže na děti se nevymlouvejte). Jde to a je to řešení, dokonce velmi dobré řešení. Nový domov, nové začátky. V novém bydlení nebudete mít tolik tíživých vzpomínek a snáze se osamostatníte. Dá se takto řešit i situace, kdy vám po rozvodu klesne životní úroveň (např. pro matky samoživitelký) a kdy byste stávající bydlení stejně nebyli schopni ufinancovat. Takže tři mouchy jednou ranou.
 • když to z nějakého důvodu nepřipadá v úvahu, pořád je tady ještě jedna možnost: postupné vyplácení. Dohodnete se tedy na "splátkovém kalendáři", kdy jeden z vás převezme majetek (nemovitost) a bude postupně, několik let, v měsíčních splátkách vyplácet druhému jeho podíl. Zde pozor na to, že když by byly měsíční splátky příliš nízké a doba splácení příliš dlouhá, začne vstupovat do hry inflace, protože tisíc korun vyplacených za deset let bude mít úplně jinou hodnotu (nižší) než tisíc korun dnes. Takže splácení je nevýhodné pro vypláceného a je třeba to zohlednit.
Dělení SJM při rozvodu

Postup dělení společného
majetku při rozvodu

Jak tedy dělení majetku vlastně v praxi probíhá? Máte v zásadě dvě možnosti, jak dosáhnout rozdělení společného jmění manželů po rozvodu:

 1. Dohoda s partnerem
 2. Vypořádání SJM soudem

Zde máme jednoznačné doporučení: dohoda je jediná možnost, která je rozumná a která může mít jakž takž přijatelný výsledek pro obě strany. Doporučujeme věnovat většinu energie snaze o dohodu - vyplatí se to. Dělení majetku přes soudy by totiž pravděpodobně trvalo dlouhé roky (viz článek o trvání rozvodu), a protáhl by se tak i samotný rozvod, protože ztratíte možnost rozvést se nesporně (to lze jen když je dohoda o všem, i o majetku).

A tak se u soudu bude prát "špinavé prádlo" a budete žít roky ve stavu plném nejistoty. Věřte nám, že to nechcete - dohoda je vždy nesrovnatelně výhodnější, i když se to na první pohled nemusí zdát. Vyplatí se věnovat enormní energii snaze o dohodu, než ji pak pálit roky u neefektivních a nervy drásajících soudních stání, které dost pokazí i ty zbytky dobra, které ve vašem vztahu ještě zůstaly.

Rozdělení SJM soudem
Rozdělení SJM soudem je důležité

Bez ohledu na to, zda máte dohodu, nebo spor - rozdělení SJM je vždy důležité. U dohody (a tudíž nesporného rozvodu) je to podmínka, u sporného rozvodu to sice povinné není, ale je to velmi žádoucí. Pokud byste si v případě sporného rozvodu majetek nenechali soudem rozdělit, pak ještě 3 roky po rozvodu bude společné jmění existovat, takže nic není doopravdy vaše:

 • nemůžete se společným majetkem volně disponovat, prodat jej - potřebujete souhlas druhého manžela
 • váš protějšek může kdykoli přijít a sebrat vám například auto. Nic s tím neuděláte. Bylo totiž i jeho.
 • pokud váš protějšek nadělal za manželství dluhy (o kterých třeba ani nevíte), tak dokud máte SJM, jsou i vaše a můžou se na vás hojit jak věřitelé, tak třeba exekutoři

Konkrétní postup a pořadí kroků, kdy podávat jaký dokument na soud, se liší pro jednotlivé varianty rozvodu. Podrobněji to rozepisujeme v článku o postupu rozvodu.

Tip: chcete-li rozdělit své SJM snadno a bez zdlouhavého studia, stačí použít náš On-line průvodce rozvodem: prozradí vám správné pořadí kroků pro váš rozvod a na pár kliknutí si vyrobíte potřebné dokumenty připravené ke stažení a podání na soud.

Chci vlastní vypořádání SJM
vygenerováno 2400 rozvodových dokumentů
našim klientům 9 800 000,- Kč ušetřeno za dokumenty
advokátní kancelář Staňková 2005 zkušenosti s rozvody od roku
 

Online průvodce rozdělením majetku

Zde si můžete vyplnit šablony rozvodových dokumentů a přečíst návod, jak je správně vytisknout, opatřít přílohami a odeslat k soudu.

 

1/3 Základní údaje o Vašem rozvodu

Zvolte, zda máte nějaké společné děti, které ještě nedovršily 18 let (zletilé děti se z hlediska rozvodu neřeší, a to ani když ještě studují).
Zvolte ano, pokud máte shodu v tom, které dítě bude po rozvodu v čí péči, kdy se s ním bude stýkat druhý partner a kolik bude platit na výživném na děti.
arrowPodrobnosti vašeho rozvodu se rýsují níže

Složitost Vašeho rozvodu

40%
 •  
 • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .

1
Rozvodová poradna zdarma

Poradna

Máte dotaz?