Majetkové vyrovnání prakticky, v několika krocích

Vypořádání majetku

Neplaťte zbytečně právníky. Ať už máte o majetkovém vyrovnání dohodu nebo ne, potřebné dokumenty si díky nám připravíte v klidu doma a za zlomek ceny.

Zobrazit průvodce dělením majetku
 
Rozvod bez právníka

Majetkové vyrovnání manželů při rozvodu

Máme vůbec SJM? A co při rozvodu s ním?

SJM, neboli společné jmění manželů, mají všechna manželství. Vzniká automaticky s uzavřením manželství, a týká se všeho, co si manželé za trvání manželsví pořídí. V případě, že jste podepsali notářský zápis o režimu odděleného vlastnictví či zúženého SJM, tak se SJM vztahuje pouze na obvyklé vybavení domácnosti (existuje tedy i tehdy).

Zánikem manželství pak zaniká i společné jmění manželů - a čí po rozvodu co bude, to je jen na vás, rozvodový soud to nezajímá a na vydání rozsudku o rozvodu manželství nemají vaše majetkové poměry žádný vliv (na rozdíl od poměrů případných společných nezletilých dětí, které jsou pro soud zásadní).

Máte v zásadě dvě možnosti, jak dosáhnout rozdělení jmění manželů po rozvodu:

  1. Dohoda s partnerem. To je jediná možnost, kdy to "vyjde" opravdu spravedlivě, a která je rozumná. Doporučujeme věnovat dost energie snaze o dohodu - vyplatí se to.
  2. Podání žaloby o vypořádání SJM k soudu. Stejně jako v případě "sporného rozvodu" (tedy snahy o rozvod bez souhlasu druhého partnera), i snaha o vypořádání společného jmění prostřednictvím soudu znamená spoustu ošklivých zážitků - tzv. "praní špinavého prádla" před cizími lidmi (soudci) a soudní spor, který může trvat roky, a na jehož konci sice bude vydán rozsudek, ale i tak nikdo nevyhraje: "Soudní spory v oblasti rozvodů nemají vítězů, jen poražených".

Ať tak či onak, žádost o rozvod můžete podat ihned, nečekat na to, až se vyřeší majetek. Doporučujeme tedy jako "best-practice": neotálet s žádostí o rozvod (zejména v situaci, kdy jste o nezbytnosti rozvodu přesvědčeni a nemáte děti), nechat se rozvést, ale následně věnovat nemalou energii snaze o dosažení dohody o rozdělení společného majetku

Jak na rozvod manželství
Nezapomeňte! Majetek - to nejsou jen věci, auta, nemovitosti, cenné papíry... majetek jsou i dluhy. I ty mají manželé společné, a i o ně se musí po rozvodu "podělit". Určení toho, co připadne kterému partnerovi po rozvodu, bývá největším úskalím většiny rozvodů. I partneři, kteří se na ostatních "parameterech" rozvodu dokáží shodnout, mívají často problém vypořádat společný majetek ve shodě.
Majetek a nesporný rozvod

Jak rozdělit majetek když se dokážete domluvit

Vypořádání majetku při nesporném rozvodu

Chcete-li se rozvést takzvaně "nesporně" a dokážete se dohodnout o tom, jak vypořádat majetek po rozvodu, musíte připravit tzv. "Dohodu o vypořádání SJM" a podepsanou oběma stranami ji přiložíte k Návrhu na rozvod manželství. Soud v takovém případě nebude nic zkoumat (s výjimkou situace kdy máte děti - pak se bude přednostně zabývat tím, zda jsou vhodně upraveny poměry dětí po rozvodu) a rovnou vás rozvede a tím vaši Dohodu o majetkovém vypořádání manželů schválí, čímž se dohoda stane závaznou.

Sepsání takové písemné Dohody není nic složitého - určitě je mnohonásobně jednodušší než dosažení samotné domluvy s partnerem - ale je dobré neudělat v takovémto dokumentu zbytečnou chybu, která by vás mohla stát mnoho času i peněz navíc kvůli opakovanému předkládání na soud po opravě chyb.

Níže na této stránce vám proto nabízíme jednoduchý formulář, který vám pomůže, abyste chybu neudělali. Když jej vyplníte, automaticky se vám vygeneruje dohoda se všemi právními náležitostmi, kterou pak můžete rovnou předložit soudu spolu s Návrhem na rozvod.

Vypořádání majetku při rozvodu sporném

Jak rozdělit majetek když dohoda není

Vypořádání SJM soudem

Horší je situace, kdy s rozvádějícím se manželem nejste schopni dosáhnout dohody o vypořádání majetku po rozvodu. V takovém případě máte dvě možnosti:

  1. Nedělat nic. Vyhovuje-li vám status-quo ohledně rozdělení movitých věcí a běžného vybavení domácnosti (to jest kdo skutečně drží a používá kterou věc jako je pračka, myčka, televize, auto a další movitý majetek), stačí počkat 3 roky od nabytí právní moci rozvodu a podle zákona se tyto věci stanou majetkem toho, kdo je skutečně používá. Pokud jde o ostatní majetek (nemovitosti - domy/byty/pozemky, cenné papíry, ale i třeba dluhy), tak tento se po uplynutí 3 let rozdělí na půl a každému z vás připadne jedna polovina. Je-li to pro vás přijatelná varianta, nicnedělání může být vhodnou, levnou a snadnou metodou jak majetkové vypořádání vyřešit.
  2. Podat Žalobu na majetkoprávní vyrování po rozvodu. Popište co má komu připadnout a proč a doufejte, že přesvědčíte soudce o svém názoru lépe než protistrana.

Připravit žalobu na vypořádání společného majetku není úplně triviální, ale lze to každopádně udělat i bez právníka. Na této stránce níže vám přinášíme jednoduchého průvodce, který když vyplníte, tak si budete moct stáhnout rovnou vyplněnou a připravenou žalobu upravenou pro váš konkrétní případ podle údajů, které zadáte.

Jak na rozvod manželství
Dosáhnout při rozvodu majetekového vyrovnání bývá těžší než dosáhnout rozvodu samého.
 
 

Postup Vašeho rozvodu

Zvolte, zda máte nějaké společné děti, které ještě nedovršily 18 let (zletilé děti se z hlediska rozvodu neřeší).
V případě, že nezletilé děti spolu máte, bude potřeba před samotnou žádostí o rozvod podat návrh na úpravu poměrů dětí po rozvodu (je součástí tohoto průvodce - bude vytvořen v dalších krocích).
Zvolte ano, pokud máte shodu v tom, které dítě bude po rozvodu v čí péči, kdy se s ním bude stýkat druhý partner a kolik bude platit na výživném na děti.

Složitost Vašeho rozvodu

40%
  •  
  • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .