Postup při rozvodu krok za krokem

Rozvod manželství - jak na to

Poradíme Vám jak postupovat při rozvodu, jak podat žádost o rozvod, získáte cenné rady, proberete vše se zkušenými. Potřebné dokumenty si připravíte v klidu doma, on-line a za rozumnou cenu.

Průvodce žádostí o rozvod
 
Jak postupovat při rozvodu?

Postup při rozvodu manželství

Rozvod krok za krokem

O rozvodu manželství musí vždy rozhodnout soud. Oproti sňatku je tedy proces o něco složitější, musíte sepsat několik právních dokumentů a podat je k místně příslušnému soudu. V drtivé většině případů však není třeba osobně navštěvovat právníky, protože rozvodové dokumenty bývají velice podobné - na našem webu si je můžete "naklikat", stáhnout (ve formátu DOC a PDF) a dozvíte se i jak a kterému soudu je zaslat.

Chcete-li se rozvést, postup se bude lišit v závislosti na několika základních kritériích:

  • zda jste s manželem/manželkou na rozvodu dohodnuti (půjde o rozvod sporný či nesporný)
  • zda máte nezletilé děti, a pokud ano, zda jste schopni se dohodnout na jejich poměrech po rozvodu
  • zda máte společné jmění manželů (většina párů má) a pokud ano, zda jste schopni se dohodnout na vypořádání majetku po rozvodu
Jak postupovat při rozvodu?

Jak postupovat při rozvodu

  1. pokuste se o dohodu: toto je zásadní. Rozvod a celý postup okolo něj je podstatně snadnější a rychlejší, když máte shodu alespoň v některých ze zásadních otázek: zda se rozvést, jak zaopatřit nezletilé děti, jak rozdělit majetek
  2. nejprve musí soud rozhodnout o nezletilých dětech. Postup rozvodového řízení je pevně daný. Podávat žádost o rozvod je zbytečné dokud nevyřešíte děti, a v případě žádosti o nesporný rozvod i majetek. Nejprve tedy musíte podat Návrh na úpravu poměru nezl. dětí (máte-li spolu nějaké) a v případ nesporného rozvodu i Návrh na vypořádání majetku.
  3. teprve poté má smysl podat Návrh na rozvod manželství (respektive ideálně lze Návrh na rozvod podat v jednom okamžiku spolu s předchozími jmenovanými dokumenty).

Počítejte s tím, že rozhodnutí soudu nějakou dobu trvá. Rozhodnutí o dětech je většinou velmi rychlé (jednotky týdnů), ale s ostatními dokumenty (a hlavně s rozvodem samotným) si počkáte přinejmenším několik měsíců (viz Jak dlouho trvá rozvod).

 
 

Postup Vašeho rozvodu

Zvolte, zda máte nějaké společné děti, které ještě nedovršily 18 let (zletilé děti se z hlediska rozvodu neřeší).
V případě, že nezletilé děti spolu máte, bude potřeba před samotnou žádostí o rozvod podat návrh na úpravu poměrů dětí po rozvodu (je součástí tohoto průvodce - bude vytvořen v dalších krocích).
Zvolte ano, pokud máte shodu v tom, které dítě bude po rozvodu v čí péči, kdy se s ním bude stýkat druhý partner a kolik bude platit na výživném na děti.

Složitost Vašeho rozvodu

40%
  •  
  • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .