Postup při rozvodu aneb jak na to

Rozvod manželství krok za krokem

Rozvod je o něco složitější než svatba - musí o něm totiž rozhodnout soud. Složitost postupu pak závisí na tom, nakolik jsou rozvádějící se manželé schopni se dohodnout.

Jak na rozvod ve čtyřech krocích

 
Postup při rozvodu manželství

Krok 1
"inventura" - máme spor?

Zhluboka se nadechněte a znovu se zamyslete nad tím, zda jediným řešením vašich partnerských neshod je opravdu rozvod. Zkusili jste manželskou poradnu? Partnerskou terapii? Dvojnásob to platí v případě, že máte děti. V takovém případě zkuste udělat vše pro to, abyste se rozvádět nemuseli.

Nesporný rozvod

Když se i přesto chcete rozvést: ujasněte si, zda ve vašem případě půjde o rozvod nesporný nebo ne. O rozvod nesporný půjde za předpokladu, že:

  • oba manželé souhlasí s rozvodem a podepíšou společný návrh na rozvod
  • oba manželé jsou dohodnuti na režimu, v jakém budou fungovat po rozvodu jejich děti (týká se jen jejich společných, a nezletilých dětí) a podepíšou dohodu o dětech
  • oba manželé mají shodu na tom, jak bude rozdělen jejich společný majetek (tzv. SJM).
Sporný rozvod

Pokud cokoli z výše uvedeného není splněno, půjde o tzv. rozvod sporný. Rozvod je považován za sporný jak tehdy, když druhý manžel s rozvodem výslovně nesouhlasí, tak tehdy, když souhlasí jen částečně. Typicky například souhlasí s rozvodem, ale ne s vaším návrhem na rozdělení společného majetku, případně či režimem dětí po rozvodu.

Upozornění Mezi sporným a nesporným rozvodem je diametrální rozdíl zejména v délce soudního řízení. Nesporný rozvod je podstatně rychlejší a snazší pro všechny účastníky. Sporný rozvod může trvat roky, zejména v případě, že jsou ve hře děti a majetek.

Snažit se o dohodu je ve vašem zájmu

Krok 2
snaha o dohodu a proč je vyhodná

Věnujte maximum energie tomu, abyste dospěli k dohodě, tj. aby šlo o rozvod nesporný. Zní to banálně, ale věřte nám, vyplatí se to. I za cenu zdánlivě nevýhodných ústupků je vždy lepší rozvádět se nesporně. Režim dětí po rozvodu, způsob rozdělení majetku - to vše se s drtivou pravděpodobností uspořádá lépe v situaci, kdy se o tom vzájemně dohodnete (či pohádáte), než když se o to budete roky soudit. Sporné rozvody nebývají krátké, levné, ani příjemné a hlavně: nemají vítězů.

Uvědomte si rovněž, že sporný rozvod trvá mnohonásobně déle než nesporný. Po celou tu dobu žijete v nejistotě, stejně tak žijou v nejistotě vaše děti. A hlavně: po celou dobu máte společné jmění manželů.

Pozor na dluhy! To znamená, že v situaci, kdy jste spolu "na nože", jste přitom vzájemně vystaveni všanc tomu druhému: když jeden udělá dluhy, budou i toho druhého a půjde se jich jen velmi těžko zbavit. Jste ochotni to riskovat?

Krok 3
příprava rozvodových dokumentů

Připravte potřebné rozvodové dokumenty. V některých případech je nutné navštívit právníka, ve většině případů se však rozvody podobají jako vejce vejci a rozvodové dokumenty tak lze připravit poměrně snadno on-line.

K tomuto účelu najdete na našem webu On-line průvodce rozvodem. Potřebné dokumenty si v něm naklikáte snadno on-line, bez návštěvy právníka. Dokumenty dostanete ke stažení v hotové podobě, kterou lze vytisknout a odeslat na soud - vše bude již vyplněno a nebudete muset nic dalšího sepisovat. Stačí jen proklikat několik kroků rozvodového průvodce.

Okresní soud Praha-východ

Krok 4
soudy a čekání na výsledek

Požádejte soud o rozvod manželství zasláním příslušných dokumentů z minulého kroku.

Nyní budete pár měsíců čekat. Soudu bude nejprve trvat, než si vašeho případu "všimne", a pak vás pozve na jednání (které naplánuje na termín většinou až za několik měsíců). Dále se pak další postup začíná značně lišit podle toho, zda je o rozvod sporný nebo nesporný:

Nesporný rozvod

Máte-li štěstí a byli jste schopni se na všem dohodnout, všechny dokumenty máte správně, přiložili jste správné přílohy, ověřené podpisy a vaše výpovědi soudkyni uspokojí (tj. budou v souladu s tím, co píšete v žádosti o rozvod), soud vás na místě rozvede. Když budete mít fištróna a na místě se vzdáte odvolání, tak dokonce rozsudek ihned nabude právní moci. Pokud to neuděláte, budete ještě čekat další měsíc na nabytí právní moci. Ale pak již hurá, jste rozvedení.

Rozvodové dokumenty ověřené advokátem

Šablony rozvodových dokumentů na našem webu jsou ověřeny advokátní kanceláří Márie Chvajové Staňkové a jsou ověřeny mnohaletou praxí. Nemusíte se tedy bát, že by vám soud dokumenty vracel k přepracování a oddaloval tak samotný rozvod.

Dokumenty ověřené advokátní kanceláří
Čím větší spor mezi manželi, tím déle trvá rozvod

Sporný rozvod

Zde je situace o poznání komplikovanější:

  • pokud máte nezletilé děti, soud bude nejprve řešit je. Pozve vás tedy na jednání o dětech (které naplánuje za pár měsíců). Další postup je vázán na to, až bude o dětech rozhodnuto - což nelze dopředu odhadnout jak dlouho bude trvat - může jít o měsíce, nebo klidně i roky trvající spor (byť v případě dětí už soud hned na začátku nějak rozhodne - alespoň provizorně, aby byly známy poměry dětí poté, co se partneři rozešli, ale pro další postup je každopádně nutno počkat na řádné ukončení tohoto soudního sporu)
  • následně se totéž bude opakovat v samotném soudu o rozvod manželství. Tedy čekání "až si vás soud všimne", pak čekání na termín jednání, pak samotné jednání - a pak podle intenzity vaší nedohody více či méně se vlekoucí soudní spor o rozvodu. Soud se často rozkládá na několik po sobě jdoucích jednání (s několikaměsíčními rozestupy), na konci je rozsudek, proti kterému se některá ze stran může odvolat, což způsobí dalšího půl roku až rok průtah. V extrémních případech, když se obě strany opakovaně odvolávají, může jít i o roky trvající ságu.
vygenerováno 2400 rozvodových dokumentů
našim klientům 9 800 000,- Kč ušetřeno za dokumenty
advokátní kancelář Staňková 2005 zkušenosti s rozvody od roku
 

Online průvodce rozvodem

Zde si můžete vyplnit šablony rozvodových dokumentů a přečíst návod, jak je správně vytisknout, opatřít přílohami a odeslat k soudu.

 

1/3 Základní údaje o Vašem rozvodu

Zvolte, zda máte nějaké společné děti, které ještě nedovršily 18 let (zletilé děti se z hlediska rozvodu neřeší, a to ani když ještě studují).
Zvolte ano, pokud máte shodu v tom, které dítě bude po rozvodu v čí péči, kdy se s ním bude stýkat druhý partner a kolik bude platit na výživném na děti.

Složitost Vašeho rozvodu

40%
  •  
  • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .

Rozvodová poradna zdarma

Poradna

Máte dotaz?