Postup při rozvodu aneb jak na to

Rozvod manželství krok za krokem

Rozvod je o něco složitější než svatba - musí o něm totiž rozhodnout soud. Složitost postupu pak závisí na tom, nakolik jsou rozvádějící se manželé schopni se dohodnout.

Jak na rozvod ve čtyřech krocích

 
Postup při rozvodu manželství

Krok 1
"inventura" - máme spor?

Zhluboka se nadechněte a znovu se zamyslete nad tím, zda jediným řešením vašich partnerských neshod je opravdu rozvod. Zkusili jste manželskou poradnu? Partnerskou terapii? Dvojnásob to platí v případě, že máte děti. V takovém případě zkuste udělat vše pro to, abyste se rozvádět nemuseli.

Nesporný rozvod

Když se i přesto chcete rozvést: ujasněte si, zda ve vašem případě půjde o rozvod nesporný nebo ne. O rozvod nesporný půjde za předpokladu, že:

  • oba manželé souhlasí s rozvodem a podepíšou společný návrh na rozvod
  • oba manželé jsou dohodnuti na režimu, v jakém budou fungovat po rozvodu jejich děti (týká se jen jejich společných, a nezletilých dětí) a podepíšou dohodu o dětech
  • oba manželé mají shodu na tom, jak bude rozdělen jejich společný majetek (tzv. SJM).
Sporný rozvod

Pokud cokoli z výše uvedeného není splněno, půjde o tzv. rozvod sporný. Rozvod je považován za sporný jak tehdy, když druhý manžel s rozvodem výslovně nesouhlasí, tak tehdy, když souhlasí jen částečně. Typicky například souhlasí s rozvodem, ale ne s vaším návrhem na rozdělení společného majetku, případně či režimem dětí po rozvodu.

Upozornění Mezi sporným a nesporným rozvodem je diametrální rozdíl zejména v délce soudního řízení. Nesporný rozvod je podstatně rychlejší a snazší pro všechny účastníky. Sporný rozvod může trvat roky, zejména v případě, že jsou ve hře děti a majetek.

Snažit se o dohodu je ve vašem zájmu

Krok 2
snaha o dohodu a proč je vyhodná

Věnujte maximum energie tomu, abyste dospěli k dohodě, tj. aby šlo o rozvod nesporný. Zní to banálně, ale věřte nám, vyplatí se to. I za cenu zdánlivě nevýhodných ústupků je vždy lepší rozvádět se nesporně. Režim dětí po rozvodu, způsob rozdělení majetku - to vše se s drtivou pravděpodobností uspořádá lépe v situaci, kdy se o tom vzájemně dohodnete (či pohádáte), než když se o to budete roky soudit. Sporné rozvody nebývají krátké, levné, ani příjemné a hlavně: nemají vítězů.

Uvědomte si rovněž, že sporný rozvod trvá mnohonásobně déle než nesporný. Po celou tu dobu žijete v nejistotě, stejně tak žijou v nejistotě vaše děti. A hlavně: po celou dobu máte společné jmění manželů.

Pozor na dluhy! To znamená, že v situaci, kdy jste spolu "na nože", jste přitom vzájemně vystaveni všanc tomu druhému: když jeden udělá dluhy, budou i toho druhého a půjde se jich jen velmi těžko zbavit. Jste ochotni to riskovat?

Krok 3
příprava rozvodových dokumentů

Připravte potřebné rozvodové dokumenty. V některých případech je nutné navštívit právníka, ve většině případů se však rozvody podobají jako vejce vejci a rozvodové dokumenty tak lze připravit poměrně snadno on-line.

K tomuto účelu najdete na našem webu On-line průvodce rozvodem. Potřebné dokumenty si v něm naklikáte snadno on-line, bez návštěvy právníka. Dokumenty dostanete ke stažení v hotové podobě, kterou lze vytisknout a odeslat na soud - vše bude již vyplněno a nebudete muset nic dalšího sepisovat. Stačí jen proklikat několik kroků rozvodového průvodce.

Rozvodové dokumenty ověřené advokátem

Šablony rozvodových dokumentů na našem webu jsou ověřeny advokátní kanceláří Márie Chvajové Staňkové a jsou ověřeny mnohaletou praxí. Nemusíte se tedy bát, že by vám soud dokumenty vracel k přepracování a oddaloval tak samotný rozvod.

Dokumenty ověřené advokátní kanceláří
Okresní soud Praha-východ

Krok 4
soudy a čekání na výsledek

Požádejte soud o rozvod manželství zasláním příslušných dokumentů z minulého kroku.

Zde se další postup začíná značně lišit podle toho, zda je o rozvod sporný nebo nesporný. Přečtěte si více na odkazech níže:

 

A jaký bude ten váš rozvod?

Jen pár kliknutí vás dělí od rozvodových dokumentů připravených "na míru" pro váš případ. Rozvodové dokumenty ke stažení a podrobné instrukce co s nimi - to je Průvodce rozvodem.

 

1/3 Základní údaje o Vašem rozvodu

Zvolte, zda máte nějaké společné děti, které ještě nedovršily 18 let (zletilé děti se z hlediska rozvodu neřeší).
V případě, že nezletilé děti spolu máte, bude potřeba před samotnou žádostí o rozvod podat návrh na úpravu poměrů dětí po rozvodu (je součástí tohoto průvodce - bude vytvořen v dalších krocích).
Zvolte ano, pokud máte shodu v tom, které dítě bude po rozvodu v čí péči, kdy se s ním bude stýkat druhý partner a kolik bude platit na výživném na děti.

Složitost Vašeho rozvodu

40%
  •  
  • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .