Zaopatření dětí jako podmínka rozvodu

Jak se rozvést když máte děti

Děti jsou tím prvním, na co je třeba při rozvodu myslet. Jsou tím nejdůležitějším, co z vašeho manželství vzešlo a obvykle rozvodem rodičů nejvíce utrpí. I z hlediska rozvodového řízení je třeba upravit poměry (výchovu a výživu) nezletilých dětí nejdříve.

 
Rozvod a děti

Alfou omegou je dohoda rodičů

Děti a rozvod

Rozvod je těžký - pro rodiče i pro děti. Jestli ale existuje jedna rada pro rozvádějící se rodiče, pak ta rada zní: "Dohodněte se". Alespoň o těch dětech. Dohoda rodičů alespoň v záležitostech týkajících se malých dětí je totiž něčím, co nejenže dětem (a nakonec i rodičům samotným) usnadní schopnost rozvod nějak rozumně "ustát", ale dokonce je (poměrně právem) nezbytnou podmínkou pro to, aby vás vůbec soud rozvedl.

Nemáte-li dohodu a chcete se o poměry dětí soudit, čekají vás (i děti) jen nepěkné věci a bude se to táhnout roky. Nezapomeňte, že za děti jste zodpovědní až do jejich plnoletosti, a s věkem se potřeby dětí zásadně mění, takže něco co si dohodnete když jsou děti malé, časem přestane být vyhovující - a iniciovat s každou potřebnou změnou další soudní řízení je extrémní zátěž nejen pro soudy, ale i pro vás a vaše děti. Nedopusťte to, zakousněte zuby a zkuste se alespoň o dětech spolu domluvit.

  Rozvod bez právníka

Rozvod manželství
s nezletilými dětmi

Soudy v ČR pracují zásadně podle principu, že rozvodem musí být děti postiženy co nejméně. Veškeré rozhodování soudů se tedy řídí zejména zájmy dětí. Dokud nejsou vyřešeny otázky okolo dětí, soud vás nerozvede. A nejfektivnějším způsobem jak otázky dětí vyřešit je dohoda rodičů - máte-li dohodu, soud ji ve většině případů schválí a celé řízení se urychlí.

Zapracujte tedy na tom, abyste se s partnerem dohodli na následujících otázkách:

  • v péči kterého z rodičů budou děti? Máte-li více dětí, v podstatě nikdy je soud nebude chtít rozdělit - měly by tedy obě (všechny) být v péči jednoho z rodičů. Kterého, je otázka konkrétního případu, byť česká soudní praxe v tomto ohledu silně nadržuje ženám. Pochopitelně, čím menší děti, tím spíše by měly být s matkou (platí zejména pro ty nejmenší - kojence). Pokud se však nějak (jakkoli) dohodnete, soud to pravděpodobně schválí. Ať už se dohodnete na střídavé péči (tedy děti pendlující mezi dvěma domácnostmi), nebo na přidělení dětí do péče jednoho (kde budou mít domov), s právem druhého na pravidelný styk (návštěvy). Obě varianty mají svá pro i proti, ale to už je mimo rozsah tohoto webu.
  • jak často a jak dlouho se s dětmi bude stýkat druhý rodič? Nejde-li o střídavou péči, typicky to bývá každý druhý víkend, ale může to být více i méně. Nezapomeňte na to, že v roce existuje celá řada prázdnin (jarní, velikonoční, letní, podzimní, vánoční) a častou praxí bývá, ponechat druhému rodiči o něco méně prostoru během školního roku, kdy děti více potřebují zaběhlou rutinu při školní docházce, a naopak o to více dostat prostoru o prázdninách. Když si spočítáte, kolik dnů z roka dělají prázdniny, zjistíte, že na prázdninových stycích se může zdánlivá nevyrovnanost běžného styku docela srovnat - tak aby byl vliv obou rodičů v životě dětí alespoň relativně vyvážený. Protože to je to co děti potřebují - mít ve svém životě místo pro oba rodiče.
  • v jaké výši bude hrazeno výživné na děti? Rodič, který má děti v péči, má právo dostávat od druhého rodiče pravidelný příspěvek na výživu dětí (tzv. alimenty). Pokuste se dohodnout na výši výživného, která bude vyhovující pro obě strany, ale hlavně pro děti. Pamatujte na to, že výše výživného bude soud zajímat a nesmí proto nápadně vybočovat z běžných mantinelů.

Pokud na těchto otázkách získáte shodu, sepište dohodu a podepište ji. Aby tato dohoda měla šanci na hladké schválení soudem, musí splňovat určité náležitostí, o kterých se dozvíte níže.

On-line průvodce rozvodem

Jak sepsat žádost k soudu

Ať již máte o výživném na děti (a dalších parametrech týkajících se péče o děti) s druhým rodičem dohodu či nikoli, soudu se musí předložit dokument, který stanovuje způsob zaopatření dětí pro dobu po rozvodu. Jde tedy buďto o:

  • "Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí" (v případě dohody)
  • a nebo o "Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem" v případě, kdy navrhuje jen jeden z rodičů

Abyste neudělali zbytečně chyby a soud vám dokumenty nevracel a celý rozvod se tak zbytečně neprotahoval, doporučujeme využít průvodce níže, kde si můžete takovýto dokument, v podobě ověřené advokáty, automaticky vygenerovat on-line. Stačí zodpovědět pár dotazů ve čtyřech krocích, vyplnit vaše osobní údaje, a náš systém vám připraví rozvodové dokumenty "na míru", a přitom v kvalitě, garantované právníky.

vygenerováno 2400 rozvodových dokumentů
našim klientům 9 800 000,- Kč ušetřeno za dokumenty
advokátní kancelář Staňková 2005 zkušenosti s rozvody od roku
 

Úprava poměrů dětí po rozvodu

Zde si můžete vyplnit šablony rozvodových dokumentů a přečíst návod, jak je správně vytisknout, opatřít přílohami a odeslat k soudu.

 

1/3 Základní údaje o Vašem rozvodu

Zvolte, zda máte nějaké společné děti, které ještě nedovršily 18 let (zletilé děti se z hlediska rozvodu neřeší, a to ani když ještě studují).
Zvolte ano, pokud máte shodu v tom, které dítě bude po rozvodu v čí péči, kdy se s ním bude stýkat druhý partner a kolik bude platit na výživném na děti.

Složitost Vašeho rozvodu

40%
  •  
  • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .

Rozvodová poradna zdarma

Poradna

Máte dotaz?