Z vašich dotazů na téma: postup rozvodu, péče o děti

Jak je to se stykem
prarodičů s dětmi?

otázka

Dobrý den,

ještě jednou pro upřesnění, bere se v potaz nějaký rozdíl v čase ve styku s rodiči a prarodiči? Tedy pokud si s manželkou rozdělíme víkendy na polovinu, je přece ne zcela spravedlivé, aby polovina z toho připadla prarodičům. Je tedy možné žádat o snížení četnosti styky s prarodiči? Jinak předpokládáme, že v rozvodovém řízení nebude stanoven pevný termín kdy má kdo děti, na péči se dohodneme.

Děkuji za odpověď

odpověď

Dobrý den, buďto si ten čas s prarodiči rozdělíte dobrovolnou dohodou (pak je to na Vás jak to uděláte), nebo - pokud s prarodiči nejste schopni dohody dosáhnout - je můžete odkázat na to, ať si svůj vlastní styk s vnoučaty vymáhají soudně. Jejich práva na styk s dětmi jsou obdobná jako práva rodičů a můžou se jich domáhat před soudem - s Vaším rozvodem či dohodou o styku rodičů s dětmi to de- facto nesouvisí, jde o jejich vlastní práva. Právo prarodičů na styk s vnuky není dáno jen v tom vašem čase s dětmi, ale v kterémkoli. Tzn. předat děti ke styku prarodičům je povinen kterýkoli z obou rodičů. Prarodiče můžou vyzvat kteréhokoli z rodičů k pravidelnému předávání dětí (vnuků) ke styku. V případě, že jim nebude vyhověno, můžou podat žalobu o určení styku s dětmi. Bude pak na soudu rozhodnout, v jakých časových intervalech prarodičům právo na styk přiřadí - obecně se dá předpokládat, že toto právo rovnoměrně rozloží mezi časy obou rodičů, ale samozřejmě bude podrobně posuzován konkrétní případ a může to být i jinak, vždy jde o individuální okolnosti.

S pozdravem

tým Rozvod-poradna.cz

Vytvořte si vlastní žádost o rozvod

Průvodce žádostí o rozvod
Další otázky na podobná témata