Poradna

Z vašich dotazů na téma: styk prarodičů s dětmi, péče o děti

Jak je to se stykem
prarodičů s dětmi?

Články k tématu
otázka dotaz z: 3. 10. 2021

Dobrý den,

ještě jednou pro upřesnění, bere se v potaz nějaký rozdíl v čase ve styku s rodiči a prarodiči? Tedy pokud si s manželkou rozdělíme víkendy na polovinu, je přece ne zcela spravedlivé, aby polovina z toho připadla prarodičům. Je tedy možné žádat o snížení četnosti styky s prarodiči? Jinak předpokládáme, že v rozvodovém řízení nebude stanoven pevný termín kdy má kdo děti, na péči se dohodneme.

Děkuji za odpověď

odpověď aktualizováno: 4. 10. 2021

Dobrý den, buďto si ten čas s prarodiči rozdělíte dobrovolnou dohodou (pak je to na Vás jak to uděláte), nebo - pokud s prarodiči nejste schopni dohody dosáhnout - je můžete odkázat na to, ať si svůj vlastní styk s vnoučaty vymáhají soudně. Jejich práva na styk s dětmi jsou obdobná jako práva rodičů a můžou se jich domáhat před soudem - s Vaším rozvodem či dohodou o styku rodičů s dětmi to de- facto nesouvisí, jde o jejich vlastní práva. Právo prarodičů na styk s vnuky není dáno jen v tom vašem čase s dětmi, ale v kterémkoli. Tzn. předat děti ke styku prarodičům je povinen kterýkoli z obou rodičů. Prarodiče můžou vyzvat kteréhokoli z rodičů k pravidelnému předávání dětí (vnuků) ke styku. V případě, že jim nebude vyhověno, můžou podat žalobu o určení styku s dětmi. Bude pak na soudu rozhodnout, v jakých časových intervalech prarodičům právo na styk přiřadí - obecně se dá předpokládat, že toto právo rovnoměrně rozloží mezi časy obou rodičů, ale samozřejmě bude podrobně posuzován konkrétní případ a může to být i jinak, vždy jde o individuální okolnosti.

S pozdravem

tým Rozvod-poradna.cz

Více informací

Děti jsou bohužel tím, kdo rozvodem rodičů nejvíce trpí. Jejich poměry (výchovu a výživu) je nutné ještě před samotným rozvodem. Dohoda rodičů ohledně dětí je zásadní, protože soud upřednostňuje řešení, které děti nejméně postihne, a pokud se rodiče nedohodnou, soudní řízení může trvat roky. Rodiče by měli dohodnout péči o děti, režim styku s druhým rodičem a výši výživného. Soudy v ČR kladou na zájmy dětí důraz, a proto je dohoda rodičů nejen žádoucí, ale často nezbytná pro hladký průběh rozvodu.

Více ...

Více ...

Články k tématu
vygenerováno 2400 rozvodových dokumentů
našim klientům 9 800 000,- Kč ušetřeno za dokumenty
advokátní kancelář Staňková 2005 zkušenosti s rozvody od roku
 

Online průvodce rozvodem

Zde si můžete vyplnit šablony rozvodových dokumentů a přečíst návod, jak je správně vytisknout, opatřít přílohami a odeslat k soudu.

 

1/3 Základní údaje o Vašem rozvodu

Zvolte, zda máte nějaké společné děti, které ještě nedovršily 18 let (zletilé děti se z hlediska rozvodu neřeší, a to ani když ještě studují).
Zvolte ano, pokud máte shodu v tom, které dítě bude po rozvodu v čí péči, kdy se s ním bude stýkat druhý partner a kolik bude platit na výživném na děti.

Složitost Vašeho rozvodu

40%
  •  
  • Celková cena:

 


Platební bránu zajišťuje .

Rozvodová poradna zdarma

Poradna

Máte dotaz?